99 UBS   01. 07. - 22. 07. 2020
Výberová výstava Umeleckej besedy slovenskej
k 30. výročiu obnovenia spolku rok pred 100 ročnicou jeho založenia
v Pálffyho paláci, Zámocká 47, Bratislava