ARTMISIA 100 UBS   20. 08. - 30. 09. 2021
Výberová výstava Umeleckej besedy slovenskej
k 100. výročiu založenia spolku v galérijných a expozičných priestoroch Holíčskeho zámku.