Bolestraszyce, október 2019
Bolestraszyce - Tarnobrzeg 2019 - XXII Międzynarodowy Plener Artystyczny
Kurator wystawy dr Narcyz Piórecki. 
Tematem wystawy poplenerowej artystów plastyków z Polski i zagranicy były inspiracje artystyczne pięknem przyrody Arboretum i motywami tarnobrzeskimi. Plener od 5 do 11 sierpnia odbywał się w Bolestraszycach, zaś od 11 do 17 sierpnia w Tarnobrzegu. Został zorganizowany we współpracy z Tarnobrzeskim Domem Kultury. Uczestnikami byli artyści plastycy z Polski i zagranicy, którzy wykonali prace w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej. Na wystawie prace z Polski prezentują: dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Bartnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin), Barbara Bokota-Tomala (Rzeszów), Karolina Bednarska (Tarnobrzeg), dr hab. prof. nadzw. Piotr Ciesielski (Akademia Sztuk Pięknych Łódź), Barbara Dawid-Ciesielska (Łódź), Stanisław Dziubak (Tarnobrzeski Dom Kultury), dr Barbara Kasperczyk (Miejski Dom Kultury Mikołów), Aleksandra Opalińska (Tarnobrzeg), dr Narcyz Piórecki (Arboretum Bolestraszyce, Uniwersytet Rzeszowski), Stanisław Stach (Biuro Wystaw Artystycznych Olkusz), dr Jerzy Tomala (Uniwersytet Rzeszowski), dr Aleksandra Zuba-Benn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów) oraz z zagranicy: Iwona Gandor (Francja), Armin Lutz (Niemcy), Katerina Rudakova (Ukraina), Inna Pantelemonova (Ukraina), Rudolf Rabatin (Słowacja), prof. dr hab. Jaroslav Uhel (Słowacja), Jan Ziarnowski (Francja).