Jubilanti KKV 2019-2020
Výstava Klubu kežmarských výtvarníkov
venovaná autorom jubilujúcim v rokoch 2019-2020
Výstavná sieň Mesta Kežmarok, Hlavnom námestí č.64
6. - 31. 8. 2020