KKV 2022
Výstava Klubu kežmarských výtvarníkov
Výstavná sieň Mesta Kežmarok, Hlavné námestie č.64
4. - 29. 11. 2022