KKV 2023
Výstava Klubu kežmarských výtvarníkov
Výstavná sieň Mesta Kežmarok, Hlavné námestie č.64
7. - 30. 10. 2023