1. Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši 2. - 10. 7. 2022
Tvorivý pobyt výtvarníkov zo Slovenska organizovaný Slovenskou národnou samosprávou vo Veľkom Bánhedeši (Maďarsko).
Účastníci: Miro Bartoš, Mirka Cabanová, Eva Grendelová, Gitka Janštová, Tímka Mihalidesová, Katka Molnárová, Danka Pružincová, Jaro Uhel, Eva Wilson, Rudo Rabatin

katalóg.pdf (2,69 Mb)