Podoby   03. 05. - 31. 05. 2021
Spoločná výstava R. Rabatina a J.Gallikovej vo Výstavnej sieni mesta Kežmarok, Hlavné námestie č.64
Kežmarská televízia