Tatry trochu inak 1998
Spoločná výstava s fotografom Jozefom Česlom v Krosne a v Lesku (Poľsko)
Medzi Cergovou a Tatrami, 1997, Olej, 50x70 cm
Medzi Cergovou a Tatrami, 1997, Olej, 50x70 cm
Kameňolom (Rzepedź), 1992, olej na plátne, 70x80 cm
Kameňolom (Rzepedź), 1992, olej na plátne, 70x80 cm
Krajina v Rzepedźi, 1992, olej na plátne, 70x90 cm
Krajina v Rzepedźi, 1992, olej na plátne, 70x90 cm
Znamenie, 1996, akryl, olej, 90x110 cm
Znamenie, 1996, akryl, olej, 90x110 cm
Zrkadlenie, 1996, olej, 110x90 cm
Zrkadlenie, 1996, olej, 110x90 cm
Bralo, 1997, fotografia, olej, 80x90 cm
Bralo, 1997, fotografia, olej, 80x90 cm
Môj domov, 1986, linoryt, 30x30 cm
Môj domov, 1986, linoryt, 30x30 cm
Štíty, 1997, olej na plátne, 60x70 cm
Štíty, 1997, olej na plátne, 60x70 cm
Tatranský motív (1), 1997, olej, fotografia, 50x60 cm
Tatranský motív (1), 1997, olej, fotografia, 50x60 cm
Tatranský motív (2), 1997, olej, fotografia, 70x80 cm
Tatranský motív (2), 1997, olej, fotografia, 70x80 cm
Lomnický štít, 1997, Olej, 90x90 cm
Lomnický štít, 1997, Olej, 90x90 cm
Pleso, 1997, Olej, 90x90 cm
Pleso, 1997, Olej, 90x90 cm
To hory, či nekonečnosť mora sú zahalené tajomstvom, ktoré túžime poznať. Tatry vo svojich gotických formách upriamujú náš zrak do výšok a k nebu. Umelci Rudolf Rabatin a Jozef Česla znamenito vystihujú svoj postoj k svetu a prírode. Vysoké hory vpadli do ich duší. Vyhľadávajú zmysel tajomstva zastretého v magickej atmosfére brál. A možno je to opačne: v prekypujúcej chúlostivosti duše umelcov preniká do ich diel tajomstvo bytia, ktoré túžia vystihnúť. Je dobré, že tieto obrazy vidíme v Poľsku. Dáva nám to pocit slobody, pretože autori stoja pred zrakmi našej predstavivosti ako vtáci, ktorí nerozumejú hraniciam v geograficko - politickom ponímaní. Preleteli hranice, aby nás utvrdili v presvedčení, že to neznáme a tajuplné niečo, ku ktorému sa chce umelec donekonečna približovať, dotýkať sa ho svojimi zmyslami a intelektom, je istotou človečenstva.  
 
Jan Tulik
Keď som sa v roku 1996 prvýkrát stretol s výstavnou kolekciou čierno-bielych tatranských fotografií Jozefa Česlu, očarilo ma jeho ponímanie hôr ako komunikatívneho prírodného zjavu. Svetelné efekty, ktoré umocňujú ľudskú predstavivosť a provokujú fantáziu. Silné kontrasty svetiel a tmy, bohatých štruktúr detailov a jednoduchých čistých plôch diaľok a tieňov. Dopracoval sa k náznakovému obrazu krajiny, čím predurčil svoje fotografie tým divákom, ktorí dokážu z konštelácie tvarov, štruktúr a plôch dekódovať tajuplnú reč prírody. Takýto pohľad na krajinu je mi veľmi blízky a inšpiroval ma k spojeniu fotografií a malieb do jedného výstavného súboru. Okrem spoločnej tatranskej témy nám obom ide o viac - pretlmočiť a pochopiť estetický jazyk, ktorým sa nám naše veľhory prihovárajú. S láskavým súhlasom komisárky fotografickej výstavy "TATRY TROCHU INAK" (1995, 1996) Mgr. Lucie Benickej, sme spolu maliar a fotograf uskutočnili pokus - spoločnú výstavu dvoch odlišných vizuálnych médií.  
 
Rudolf Rabatin