Výber z tvorby (23. 03. 2007 - 08. 03. 2008 )
Autorská výstava vo V.I.P GALLERY v Košiciach na Letnej ul.č.40