Vianočná výstava 6. 12. 2022 - 26. 2. 2023 
Kolektívna Výstava kreatívcov AMFO klubu v Prešove v Slovensko-ukrajinskom kultúrnom a informačnom centre na Ul. Janka Borodáča č.5